Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι μια καινοτόμος μορφή ιδιωτικής επιχείρησης, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Είναι μια μορφή αστικού συνεταιρισμού, όπου άνθρωποι με όραμα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια κοινά διοικούμενη εταιρεία. Ο καθένας έχει μια ψήφο και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της επιχείρησης. Συνεταίρος σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηματίας, φοιτητής, συνταξιούχος, εργαζόμενος, δημόσιος υπάλληλος κοκ. Σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά τροποποιώντας  την συμπεριφορά μας και τον τρόπο που επιλέγουμε προϊόντα παροχές υπηρεσιών, προκειμένου χωρίς να επιβαρυνθούμε στο παραμικρό, να βοηθήσουμε την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και να συμβάλουμε στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης .