Ταξιδεύοντας στην χώρα των συναισθημάτων

Το πρόγραμμα << Ταξιδεύοντας στη χώρα των συναισθημάτων >> υλοποιείται από τον φορέα μας και έρχεται να αναδείξει μία άλλη οπτική σύνδεσης με τα συναισθήματα που δεν είναι η νοητική επεξεργασία και η κατανόηση με το νου. Στοχεύει στην συναισθηματική αγωγή με 2 συναντήσεις το μήνα.

Εργαζόμαστε μαζί με τα παιδιά συγκατασκευάζουμε και συνδημιουργούμε. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να πλαισιωθεί το πρόγραμμα είναι κατάλληλες επιστημονικές τεχνικές και με υποστηριζόμενες από την βιβλιογραφία. Το πρόγραμμα κάθε φορά προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας, χρησιμοποιεί την τέχνη (πίνακες ζωγραφικής, μουσικά ερεθίσματα) και το παιχνίδι ως μέσα για την ελεύθερη δημιουργική έκφραση των παιδιών.

Οι μουσικοκινητικές δράσεις, οι αυτοσχεδιασμοί, οι δραματοποιήσεις ιστοριών, η αφήγηση, το θεατρικό παιχνίδι και τα παιχνίδια ρόλων δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να διερευνήσουν τα συναισθήματα, να δημιουργήσουν μια εικόνα του εαυτού τους σε σχέση με αυτά τα συναισθήματα και τις σχέσης τους με τους άλλους και το ευρύτερο περιβάλλον.

Απώτεροι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσα από τις δράσεις να συνεργαστούν, να μοιραστούν ιδέες, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους άλλους, να αναπτύξουν το δυναμικό τους (ενσυναίσθηση, συγκέντρωση, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων).   

Στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το περιβάλλον και η αναγνώριση συναισθήματος για κάθε δράση.