Συμβουλευτική – Υποστήριξη – Ενδυνάμωση

Ατομική συμβουλευτική


Κατανοεί τα ανθρώπινα προβλήματα, αλλά και τις συμπτωματικές συμπεριφορές ως εκδήλωση του ατόμου να ζητήσει βοήθεια. Η συμβουλευτική είναι μία μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, για να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν οι ίδιοι την  διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία που τηρείται η εχεμύθεια και το απόρρητο. Οι σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί και είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να ακούν με προσοχή, να μην κρίνουν τον άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει τα λεπτά σημεία των προβλημάτων του, να επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις αλλά και τον εαυτό του.

Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης στη ψυχοθεραπεία & την συμβουλευτική, ο άνθρωπος κατανοείται κι αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συστήματος που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση κι «ανταλλαγή» πληροφοριών με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος (π.χ. της οικογένειας, της σχολικής τάξης, της εργασία του κκ.α) αλλά και ταυτόχρονα με άλλα μικρότερα, ή μεγαλύτερα συστήματα, στα οποία είναι μέλος. Το αίτημα του ατόμου -του ζευγαριού ή της οικογένειας- για βοήθεια εξετάζεται από την διεπιστημονική ομάδα της Εν Δυνάμει .

Στην συστημική προσέγγιση η έμφαση μετατοπίζεται από το ίδιο το άτομο και ανοίγει σε όλο το σύστημα της οικογένειας. Όλα τα μέλη είναι συνυπεύθυνα στην διαιώνιση των προβλημάτων του ενός. Ο σκοπός μας μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να ενδυναμωθούν οι άνθρωποι και με την κατάλληλη υποστήριξη να αυτενεργούν.

Ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης ενηλίκων και ομάδες παιδιών


Ο Παιδαγωγός W.Klafki, στηριζόμενος στη θέση του Κοινωνιολόγου Martin Buber: ο άνθρωπος γίνεται «Εγώ» μέσω του «Εσύ», υποστηρίζει πως ο άνθρωπος είναι ανθρωπολογικά υπαρκτός όχι στην απομόνωσή του, αλλά στην πληθώρα των σχέσεων μεταξύ αυτού και των άλλων ανθρώπων, «των συνανθρώπων του, οι οποίοι αναγνωρίζουν αυτόν και τους οποίους και αυτός αναγνωρίζει» Αυτό το πεδίο το προσφέρει η ομάδα, οι ομάδες παιδιών και ενηλίκων είναι τόπος συνάντησης και διάδρασης.