Πονοκέφαλοι / Ημικρανίες

Η συχνότητα των πονοκεφάλων και των ημικρανιών εξαρτάται από τον τύπο της προσωπικότητας, το φύλο, το πως αντιλαμβάνεται το άτομο τους στρεσσογόνους παράγοντες αλλά και το πώς αντιδρά σε αυτούς. Κάθε στρεσσογόνο γεγονός έχει διαφορετική ερμηνεία για ένα άτομο και διαφορετική για κάποιο άλλο. Για παράδειγμα ο γυναικείος πληθυσμός αντιδρά στο χωρισμό με διαφορετικό τρόπο και χρειάζεται μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε αντίθεση με τον αντρικό. Ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και το βαθμό των πονοκεφάλων είναι η ποιότητα του ύπνου και η γενικότερη υγεία των ατόμων1.

Βιβλιογραφία:

  1. Kerstin Hedborg, Ulla Maria Anderberg, and Carin Muh (2011). Stress in migraine: personality-dependent vulnerability, life events, and gender are of significance Ups J Med Sci. 116(3): 187–199