Πανδημία Covid-19. Μελέτη συσχέτισης αύξησης περιπτώσεων μείζονων καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών

  Η πανδημία του Covid-19, έστρεψε την επιστημονική κοινότητα της υγείας γενικότερα, αλλά και της ψυχικής υγείας, ειδικότερα, σε μία αναζήτηση μεγέθους και χροιάς του αποτυπώματος του Covid-19 στην ψυχική υγεία των πολιτών.

Οι κοινωνικοί περιορισμοί, το lockdown, η άρση λειτουργίας σχολίων αλλά και επιχειρήσεων, η οικονομική δυσχέρεια αλλά και η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα που συνόδευσαν την πανδημία φαίνεται να επιβάρυναν και να επιδείνωσαν μεταξύ των άλλων, τον ήδη υψηλό επιπολασμό των καταθλιπτικών και αγχωδών ψυχιατρικών διαταραχών.

Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2020 και της 29ης Ιανουαρίου του 2021 διεξήχθη και κατόπιν δημοσιεύθηκε μία διεξοδική, συστηματική ανασκόπηση δεδομένων αναφορικά με τον επιπολασμό της μείζονας καταθλιπτικής διαταραχής και των αγχωδών διαταραχών κατά την πανδημία.

   Η μελέτη αυτή η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες, παγκόσμιου βεληνεκούς μελέτη επιβάρυνση ασθενειών, τραυματισμών και παραγόντων κινδύνου, συμπερασματικά κατέδειξε πως τα καθημερινά ποσοστά μόλυνσης και η μείωση της κινητικότητας των ανθρώπων φαίνεται να αυξήσαν τον επιπολασμό τόσο των μείζονων καταθλιπτικών διαταραχών, όσο και των αγχωδών διαταραχών. Φάνηκαν να επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, όπως επίσης και οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, τόσο σε ότι αφορά τις περιπτώσεις μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, όσο και στις περιπτώσεις αγχώδους διαταραχής.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 27,6% στις περιπτώσεις μειζόνων καταθλιπτικών διαταραχών και αύξηση 25,6% σε περιπτώσεις αγχωδών διαταραχών παγκοσμίως. Συνολικά μέσα στο 2020 η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σημειώθηκε σε 53,2 εκατομμύρια ανθρώπων και αντίστοιχα οι αγχώδεις διαταραχές σε 76,2 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως.

      Εν κατακλείδι, κατά συνέπεια των αυξημένων περιπτώσεων μείζονων καταθλιπτικών διαταραχών και αγχωδών διαταραχών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με Covid-19 (2020-2021), η επιστημονική κοινότητα της ψυχικής υγείας έδωσε έμφαση στη πρόληψη, στα μέτρα καταπολέμησης, όπως επίσης και στην επισταμένη προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, επισημάνθηκε η ανάγκη για άμεση παρέμβαση και θεραπεία όσων ανέπτυξαν κάποια ψυχική διαταραχή δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στις ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, βοηθώντας στη μείωση του στίγματος και δίνοντας βαρύτητα στα ανθρώπινα δικαιώματα.


Επιμέλεια κειμένου: Τζωρτζίνα Καραχάλιου

Πηγή:

COVID-19 increased depression and anxiety disorders by >25% during 2020

Επιμέλεια κειμένου: Τζωρτζίνα Καραχάλιου