Ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης μαμάδων

Ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης μαμάδων

Οι γονείς ως βασικοί συντελεστές διαμόρφωσης της προσωπικότητας του αναπτυσσόμενου ατόμου, έρχονται συχνά αντιμέτωποι με πολλαπλά προβλήματα. Γι αυτό και η στήριξή τους σε κρίσιμα για εκείνους θέματα είναι αναγκαία σήμερα. Οι ομάδες Γονέων είναι ένας χώρος συνάντησης, βοήθειας, ενημέρωσης και ψυχο-εκπαίδευσης των γονέων σε θέματα που αφορούν την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Στηρίζοντας τους ενήλικες βοηθάμε τα παιδιά.

Σκοπός:
 Σκοπός των Ομάδων μας είναι η συμβουλευτική γονέων, η ενημέρωσή τους σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και η δική τους ψυχοσυναισθηματική στήριξη ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους.  

Σε ποιους απευθύνεται: Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους τους γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους αλλά και να λάβουν μια πρώτη συμβουλευτική από κάποιον ειδικό.

Περιγραφή: Η ομάδα γονέων στοχεύει στην πρόληψη, την συμβουλευτική και την καθοδήγηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και κατ’ επέκταση στην προστασία της ψυχικής υγείας όλης της οικογένειας.