Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στόχοι Προγράμματος

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης θεμάτων
που άπτονται στο φάσμα της ψυχικής υγείας και να εκπαιδευτούν σε επιστημονικές τεχνικές
διαχείρισης στρες μέσω βιωματικής διαδικασίας.
• Αναγνώριση του στρες και αξιολόγηση (εργαλεία μέτρησης)
• Σχεδιασμό παρέμβασης για τη διαχείριση του στρες
• Τεχνικές και πρακτική εφαρμογή κατά περίπτωση
• Ευ ζειν – καλή υγεία

Θεματολογία

1. Διαχείριση στρες για ενήλικες
Περιλαμβάνει τεχνικές χαλάρωσης
Διατροφή – Άσκηση
Πρόγραμμα 24 ρουτίνας
Θετικός Τρόπος σκέψης ( πως μπορούμε να διαχειριζόμαστε αρνητικές σκέψεις )
Ημερολόγιο
Παρουσίαση Περιστατικού

2. Διαχείρισης στρες για παιδιά διαζευγμένων γονέων
Παιδιά που οι γονείς βρίσκονται στη περίοδο διαζυγίου ( συναινετικό – αντιδικία)
Μέτρηση παιδικού στρες (αξιολόγηση με σταθμισμένα εργαλεία)
Τεχνικές χαλάρωσης
Πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά ( εργαλεία)
Διαχείριση γονέων
Νομικό πλαίσιο Ελλάδα

3. Στρες και ασθένεια
Αυτοάνοσα-στρες ( παρουσίαση κλινικών περιστατικών)
Κατάθλιψη-στρες

4. Ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία – ευ ζειν
Διατροφή – Άσκηση – πρόγραμμα 24ωρης ρουτίνας
Βιωματικές ασκήσεις για την προαγωγή ψυχικής υγείας σε παιδιά και ενήλικες

5. Σχεδιασμός – Παρέμβαση – Αξιολόγηση
(παρουσιάσεις περιστατικών)

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θεματικών γίνεται αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των ενοτήτων που θα παρουσιαστούν μέσω γραπτών δοκιμασιών. Κάθε συμμετέχων παραδίδει με τη λήξη του προγράμματος την παρουσίαση μίας τεχνικής που θα επιλέξει από αυτές που θα παρουσιαστούν γραπτώς.

Κατάθεση αιτήσεων γίνονται δεκτές από: επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, επισκεπτών υγείας, παιδαγωγών και συμβούλων ψυχικής υγείας) επίσης αίτηση μπορούν να κάνουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών. Αποστέλλεται αναλυτικό βιογραφικό του κάθε ενδιαφερόμενου.

Χρονική διάρκεια του προγράμματος : Σεπτέμβριος – Νοέμβριος

Σάββατο 24/9 (10:00 π.μ – 2:00 μ.μ)
Σάββατο 8/10 (10:00 π.μ – 2:00 μ.μ)
Σάββατο 22/10 (10:00 π.μ – 2:00 μ.μ)
Σάββατο 12/11 (10:00 π.μ – 2:00 μ.μ)
Σάββατο 19/11 (10:00 π.μ – 2:00 μ.μ)

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ « Εν Δυνάμει» Επτανήσου 53 και Φωκίωνος  Νέγρη Αθήνα.

Συνολική αξία του προγράμματος: 120ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ η πρώτη δόση καταβάλλεται το μήνα Σεπτέμβρη και η εξόφληση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 12/11. Για εφάπαξ πληρωμή καταβολής του ποσού Σεπτέμβρη 100ευρώ. (έκπτωση 20ευρώ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Εν Δυνάμει» Προαγωγή υγείας και εκπαίδευσης
e-mail: en.dunamei.gr@gmail.com
τηλ επικοιν: 6978597071 , 6947097711 από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:30 – 4:00)
Χρονική διάρκεια του προγράμματος : Σεπτέμβριος – Νοέμβριος