Αϊβουζίδη Μαρία

Μαρία Αϊβουζίδη

Η Αϊβουζίδη Μαρία είναι κλινική κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον έλεγχο του στρες και την προαγωγή υγείας, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ειδίκευση στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (πρόγραμμα τετραετούς διάρκειας).

Παράλληλα, έχει μετεκπαιδευτεί στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου στη παιδοψυχιατρική κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχοντας λάβει πιστοποίηση στη πολιτισμική διαμεσολάβηση. Διαθέτει Marte Meo Practitioner- ανάλυση επικοινωνίας με βάση τις αρχές του φυσικού αναπτυξιακού διαλόγου και την οπτική Marte Meo. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: «Ψυχική υγεία και Εργασία»: Υποστηριζόμενη Απασχόληση – Επαγγελματική Συμβουλευτική σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας», Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ). Είναι επίσης μέλος της ελληνικής εταιρείας συμβουλευτικής και της Ευρωπαϊκής (European Association for Counselling (EAC)  και μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).                    

Εργάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ». Αποτελεί δε επιστημονική συνεργάτη της «Εν Δυνάμει προαγωγή ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης» και είναι ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου (θέση Προέδρου). Επιδίδεται στη συμβουλευτική σε επιμέρους άτομα αλλά και ζευγάρια, ομάδες ενηλίκων και εκπαιδευτικά σε ομάδες γονέων. Εποπτεύει τέλος τα προγράμματα παιδιών της «Εν Δυνάμει» στη Δυτική Αττική.

 Έχει εργαστεί στην εκπαίδευση για την ένταξη: «Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελλάδα». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτούταν από την UNICEF. Συνέτασσε παραλλήλως αναφορές και ανέλαβε τον σχεδιασμό δράσεων και εκπαιδεύσεων των εργαζομένων του προγράμματος καθώς και των ωφελούμενών του.

Συμμετείχε επιπλέον σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης με θέμα «Χαρτογράφηση του Συστήματος Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα». Η Χαρτογράφηση έγινε από το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού. Έχει εργαστεί στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης ανήλικων προσφύγων, ηλικίας 3-17 ετών (Finn Church Aid (FCA) και την Teachers without Borders (TwB), με τη χρηματοδότηση της UNICEF και της Εκκλησίας της Σουηδίας.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε ομάδες συμβουλευτικής γονέων, διαθέτει social skills με μαθητές και γνωρίζει καλά τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεων. Συνέτασσε επίσης αναφορές για τη Unicef και υλοποιούσε τον κοινωνικό σχεδιασμό για διεξαγωγή δράσεων με παιδιά και γονείς. Η συνεργασία της εκτεινόταν και με άλλους φορείς. Έχει εργαστεί στο κέντρο πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και παροχής συμβουλευτικής για μητέρες μετανάστριες  (ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών  Αναζητήσεων Νέων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος Διαχείρισης του Στρες σε παιδιά δημοτικού στα δύο πρώτα έτη έπειτα από το διαζύγιο των γονιών τους. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα Ιατρικής Σχολής Αθηνών) Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. Η μελέτη αυτή διεξήχθη στην ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

9th Conference of the European Family Therapy Association 2016

Μ. Αϊβουζίδη, Ν. Βράιλα, Α. Μαγκλάρα (2016). Σωματικές διαταραχές σχετιζόμενες με το στρες. 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Καλαμάτα