Γεωργία Αϊβουζίδη

Η Γεωργία Αϊβουζίδη είναι Κοινωνική Λειτουργός με μεταπτυχιακό δίπλωμα:
Διαχείρισης Γήρανσης & Χρόνιων Νοσημάτων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έχει δίπλωμα Β’ Κύκλου Βοηθός Νοσηλευτών και είναι μέλος του Συνδέσμου
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Είναι επιστημονικός συνεργάτης της «Εν
Δυνάμει Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης» ιδρυτικό μέλος και μέλος του
διοικητικού συμβουλίου.

Έχει εργαστεί στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Αγίας Βαρβάρας στο κομμάτι της
παιδικής προστασίας – εισαγγελικές παραγγελίες. Είναι εξωτερικός συνεργάτης με το
Χριστοδούλειο ίδρυμα όπου έχει αναλάβει την διαχείριση αιτημάτων αναδοχής-
υιοθεσίας και παράλληλα εργάζεται ως Administrator officer of Social Service στο
πρόγραμμα « ESTIA II: Rental Accommodation Scheme for Asylum Seekers in
Athens» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες

Σχετικές εκπαιδεύσεις:

Εκπαίδευση στη νέα τεχνική διαχείρισης εισαγγελικών παραγγελιών – διαγνωστική
εκτίμηση όπου πραγματοποιήθηκε από τον φορέα Lumos, Protecting Children.
Providing Soloutions

Training for ESTIA partners on the SGBV portion of the ESTIA Quarterly Protection
Statistics (for case workers/social scientists) όπου πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη
Αρμοστεία

Training agenda on the use of progress, όπου πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη
Αρμοστεία

Protection Training for ESTIA Accommodation partners, όπου πραγματοποιήθηκε
από την Ύπατη Αρμοστεία

Training seminar for staff members of implementing partners of UNHCR’s
accommodation scheme, όπου πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία