Φροντίδα φροντιστών

Λίγο πολύ όλοι μας στο κοντινό μας περιβάλλον έχουμε άτομα με έκπτωση στη λειτουργικότητα που έχουν την ανάγκη ενός φροντιστή. Το ρόλο αυτό μπορεί να τον έχει κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιος επαγγελματίας υγείας όπως νοσηλευτής/τρια. Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία η αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού απαιτεί την ύπαρξη αυτού του ρόλου. Η κατάσταση που μπορεί να οδηγεί στην αναζήτηση υποστήριξης των καθημερινών τους αναγκών, ενδεχομένως να οφείλεται στο γήρας, σε κάποια μορφή αναπηρίας, ασθένειας ή κάποια σωματική ψυχική διαταραχή. Καθώς, με το ρόλο της φροντίδας, ταυτόχρονα ένας φροντιστής έχει και τις υποχρεώσεις – απαιτήσεις της δουλειάς του. Τα συναισθήματα και η διαχείρισή τους ποικίλουν. Από αναφορές φροντιστών όσο περνάει ο καιρός έχοντας ενεργό τον ρόλο του φροντιστή αρχίζουν  και βιώνουν αρνητικά συναισθήματα. Ένταση, άγχος, φόβο. Νιώθουν ενοχές γιατί πιστεύουν πως η παροχή φροντίδας που προσφέρουν είναι ανεπαρκής. Εξαιτίας των ευθυνών και καθημερινών υποχρεώσεων που έχει ο φροντιστής βιώνει κοινωνική απομόνωση και ένα αίσθημα  μοναξιάς. Με δύο λέξεις θα το λέγαμε burn out. Φτάνουν σε ένα σημείο που η αποδοτικότητα τους δεν είναι η ίδια όπως στην αρχή με αποτέλεσμα να υπάρχει παραμέληση του ατόμου που φροντίζουν αλλά και του εατού τους

Επομένως για να μπορεί ένας φροντιστής να ανταπεξέρχεται στις αρμοδιότητες που απαιτεί ο ρόλος του δεν πρέπει να εξαντλεί τα ψυχικά του αποθέματα αλλά να αναζητεί τρόπους διαχείρισης του στρες που βιώνει και των διάφορων συναισθηματικών του διακυμάνσεων. Σύμφωνα με έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η συστηματική ψυχοθεραπεία συμβάλει σημαντικά και εκφράζεται ως απαραίτητη  για την διαχείριση του συναισθηματικού  φορτίου των φροντιστών.

Βιβλιογραφία

  • Fernández-Ballesteros R, Bustillos A, Santacreu M, Schettini R, Díaz-Veiga P, Huici C, (2015). Is older adult care mediated by caregivers’ cultural stereotypes? The role of competence and warmth attribution, Volume 11, p., 545-552
  • Pross C., (2006). Burnout, vicarious traumatization and its prevention, Torture, Volume 16 p., 1-9