Εργασιακό Στρες

Η διεπιστημονική ομάδα της «Εν Δυνάμει» υλοποίησε ημερίδα στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών στα πλαίσια των δράσεών της, φροντίδας φροντιστών με θέμα το Εργασιακό Στρες. Ευχαριστούμε πολύ για την θερμή υποδοχή που είχαμε από τους φροντιστές και την ενεργή συμμετοχή τους στην ομάδα.