Διαδικτυακές Ομάδες – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην υποστήριξη της γονεϊκότητας.

Η Εν Δυνάμει σας προσκαλεί να συμμετάσχετε για το έτος 2021 – 2022 στο κύκλο αυτό.