Δερματίτιδες

Επιστημονικά άρθρα και αφιερώματα σχετικά με τις δερματίτιδες αναφέρουν αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ αυτών και του στρες. Αναφορικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

  • Το δυσιδρωσικό έκζεμα εντοπίζεται στα πλάγια των δακτύλων των άκρων χειρών και προκαλείται από τη θερμότητα, το στρες, την ενεργό μυκητίαση των άκρων ποδών («id»reactìon). Συνήθως χαρακτηρίζεται από έντονα κνησμώδεις τεταμένες φυσαλλίδες, που όταν ραγούν δημιουργούν κιτρινόφαιες εφελκίδες1.
  • Το «φαινόμενο του Ρεϊνό» είναι η επεισοδιακή αλλαγή του χρώματος του δέρματος των άκρων μετά από έκθεση στο ψύχος ως εξής: λευκό πρώτα, κυανό, ερυθρό και κατόπιν φυσιολογικό. Δεν είναι μόνιμο φαινόμενο, είναι επεισοδιακή αλλαγή χρώματος που συμβαίνει στα άκρα, κυρίως στα δάχτυλα, αλλά και στη μύτη και στα αυτιά. Δεν αφορά μια μόνιμη βλάβη, μόνο παροδικό σπασμό των αγγείων. Δεν αναπτύσσεται μόνο στο ψύχος, αλλά και σε κάθε ψυχικό στρες2.
  • Η αιτιολογία της ψωρίασης παραμένει ακόμη άγνωστη. Για την εκδήλωση της νόσου είναι απαραίτητη η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως το στρες.

Βιβλιογραφία:

  1. Γεώργιος Χαϊδεμένος (2008) Έκζεμα – Δερματίτιδες – helios-eie.ekt.gr
  2. Π.Γ. Βλαχογιαννόπουλος (2008) Συστηματικό σκληρόδερμα – helios-eie.ekt.gr
  3. Αντώνης Βαρελιζίδης (2008) Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς helios-eie.ekt.gr