ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – Νικόλ Πατρινού

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς οι χρόνιοι ασθενείς λόγω των αυξημένων αναγκών τους επιβαρύνουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν μία δοκιμασία για τα άτομα που πάσχουν, αλλά και για τις οικογένειές τους, επειδή είναι χρόνιες αλλά και λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν στην  πορεία και την έκβασή τους. Ενώ κάθε ασθένεια έχει διαφορετική εκδήλωση συμπτωμάτων και κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά τη νόσο του, υπάρχει μία πλειάδα κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς ανεξάρτητα από τη νόσο που πάσχουν.

 Η χρόνια ασθένεια μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην ικανότητα του ατόμου για βασικές λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η κοινωνικότητα και η αυτοφροντίδα. Μπορεί όμως να οδηγήσει σταδιακά και στην αναπηρία.

Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν μία δοκιμασία για τα άτομα που πάσχουν αλλά και για το περιβάλλον τους. Η μεγάλη διάρκεια της χρόνιας ασθένειας και της αναπηρίας επιδρά στην ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους καθώς η μάχη με τη χρόνια ασθένεια είναι μια συνεχής διαδικασία. Ο ασθενής καλείται να αντεπεξέλθει στους στρεσογόνους παράγοντες που δημιουργούνται από την ασθένεια, να κυριαρχήσει, να ανταποκριθεί και να μην παραιτηθεί. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ασθενή παίζουν σπουδαίο ρόλο στον τρόπο χειρισμού της χρόνιας ασθένειας αλλά και οι στρατηγικές αντιμετώπισης της στρεσογόνας κατάστασης. Η αντιμετώπιση (καταπραϋντική) της χρόνιας ασθένειας) είναι οι πέντε ενέργειες: 1) αναζήτηση πληροφορίας, 2) απευθείας ενέργεια, 3) αναχαίτιση της ενέργειας, 4) εσωτερικές διαδικασίες, 5) αναζήτηση βοήθειας από άλλους.

Νικόλ Πατρινού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1.Vitosky H. , (1961), Coping behaviour under extreme stress, Arch Gen Psychiatry, 27-32

2. W.H.O 1984 Health Promotion Glossary available on Internet http:/ www.who.ch/hep

3.World Health Organization. Innovative Care for Chronic Conditions: Building Blocks for Action [document on the Internet] [cited2011May]. Available from:    http://www.who.int/diabetesactiononline/about/icccreport/en

32. Cohen, F., Lazarus, R.S. (1979).  Coping with the stresses of illness. In G.C. Stone, F.C. Cohen, & N.E. Adler (eds). Health Psychology: a handbook. San Francisco: Jossey-Bass