Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαχείριση διακοπής καπνίσματος

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Εν Δυνάμει» Προαγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεών της, υλοποιεί για το έτος 2016-2017 το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος. Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν αποφασίσει να διακόψουν το κάπνισμα και χρειάζονται υποστήριξη. Το πρόγραμμα έχει δύο

Περισσότερα »

Διαχείριση διακοπής καπνίσματος Περισσότερα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στόχοι Προγράμματος Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης θεμάτων που άπτονται στο φάσμα της ψυχικής υγείας και να εκπαιδευτούν σε επιστημονικές τεχνικές διαχείρισης στρες μέσω βιωματικής διαδικασίας. • Αναγνώριση του στρες και αξιολόγηση (εργαλεία μέτρησης) • Σχεδιασμό

Περισσότερα »

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περισσότερα