Αναπαραγωγικό Σύστημα

Διαταραχές περιόδου, αμηνόρροια, υπογονιμότητα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες. πρόωρη εκσπερμάτωση

Σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν όλο και περισσότερο, ότι το στρες επηρεάζει σημαντικά το αναπαραγωγικό σύστημα και στα δύο φύλα. Τα αυξημένα επίπεδα του στρες στον γυναικείο οργανισμό προκαλούν ενεργοποίηση του υποθαλαμικού- υποφυσιακού- επινεφριδιακού άξονα (ΗPA) και αυτό με τη σειρά του παρεμποδίζει τη λειτουργία του υποθαλαμικού-υποφυσιακού-γεννητικού (HPG) άξονα με αποτέλεσμα διαταραχές στην έμμηνος ρήση.

Αν και  φαίνεται να υπάρχει μια σχέση μεταξύ του τύπου και της δριμύτητας του στρες και το ποσοστό των γυναικών που αναπτύσσουν την αμηνόρροια, στην πράξη είναι δύσκολο εάν όχι αδύνατο να προσδιοριστεί ένα κατώτατο όριο στο οποίο το στρες μπορεί να  παρεμποδίσει τον κανονικό κύκλο. Επομένως όταν το στρες συμβάλλει στην απορύθμιση του  αναπαραγωγικού κύκλου  μπορεί και  να παρεμποδίσει και την γονιμότητα1 .

Η ακριβής αιτιολογία της ιδιοπαθούς υποθαλαμικής αμηνόρροιας (FHA) παραμένει ακόμη άγνωστη. Παρόλα αυτά όλο και περισσότερες  έρευνες ισχυρίζονται ότι ο αρχικός αιτιώδης παράγοντας της αμηνόρροιας μπορεί να είναι η μεταβολική και θρεπτική προσβολή  ωστόσο υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση  με το στρες2.

Η μετα-ανάλυση των Raymond και  Stanley αναθεώρησε 11 μελέτες απέδειξε ότι το distress είναι ένας από τους σοβαρότερους επιβαρυντικούς παράγοντες για την πρόωρη εκσπερμάτωση  (PD) αλλά και ότι επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής και σχέσεων των ανδρών. H PD ορίζεται ως η σταθερή ή επαναλαμβανόμενη εκσπερμάτιση συνέπεια ελάχιστου σεξουαλικού ερεθίσματος, πριν, κατά ή αμέσως μετά την κολπική διείσδυση, και πριν το επιθυμήσει ο άνδρας, κατάσταση κατά την οποία ο πάσχων έχει ελάχιστο ή καθόλου βουλητικό έλεγχο και προκαλεί ενόχληση ή αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στον σύντροφό του. Αποτελεί την συχνότερη σεξουαλική δυσλειτουργία με επιπολασμό 25-30%.  Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι η PD σε σύγκριση με τη φυσιολογική εκσπερμάτωση ανέρχεται στο  28.2% vs 18.7% με το p  < 0.05. Επιπλέον  ο δείκτης μέτρησης  PRO Measures (Patient-Reported Outcomes)  χρησιμοποιήθηκε με κλίμακες από 0(= καθόλου στρες) έως  4(=υπερβολικό στρες) και διαπιστώθηκε ότι η PD έναντι αδρών δίχως PD ανήλθε στο ποσοστό των  64% vs. 4% και για τους συντρόφους αυτών στο 44% vs. 3% με το P < 0.0001.3,4.

Βιβλιογραφία:

  1. Michel Ferin (1999). Stress and the Reproductive Cycle The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. vol. 84 no. 6 1768-1774
  2. M. P. Warren, F. Voussoughian, E. B. Geer, E. P. Hyle, C. L. Adberg and R. H. Ramos (1999). Functional Hypothalamic Amenorrhea: Hypoleptinemia and Disordered Eating The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. vol. 84 no. 3 873-877
  3. Raymond C. Rosen and Stanley Althof (2008). Impact of Premature Ejaculation: The Psychological, Quality of Life, and Sexual Relationship Consequences. The journal of sexual medicine. Wiley Online Library
  4. Rosen RC, McMahon CG, Niederberger C et al. (2007). Correlates to the Clinical Diagnosis of Premature Ejaculation: Results From a Large Observational Study of Men and Their Partners. 177:1059-1064.