ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. Η αυτογνωσία αυτή βοηθά στην καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν, να μοιράζονται και να σκέφτονται τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και συνειδητότητα να βρουν τρόπους διαχείρισησης από τις δυσκολίες που τους ταλανίζουν. Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με απόλυτο σεβασμμό στον άνθρωπο για τα όσα μοιράζεται. Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται να ακούν με προσοχή, να βοηθούν χωρίς να κρίνουν τον άνθρωπο να διακρίνει τα λεπτά σημεία των προβλημάτων του, να επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις, να εκπαιδευτεί σε νέους τρόπους διαχείρισης των πραγμάτων. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης που υποστηρίζουν τη συμβουλευτική πρακτική, όπως η γνωσιακή-συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η προσωποκεντρική, η υπαρξιακή, η συστημική – συνθετική κ.α.

«Η αρχή μιας συμβουλευτικής διαδικασίας μοιάζει με το να ξεκινάς μια παρτίδα σκάκι. Όλα στην αρχή είναι συμμαζεμένα και ταχτικά, κι όμως σε λίγα λεπτά και οι δυο παίχτες μπορούν να βυθιστούν στην πολυπλοκότητα.»

William R. Miller

Μοιραστείτε το: